DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin imar planı kabul edildi

Yayınlanma Tarihi : Google News
Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin imar planı kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Şubat 2020 tarihli oturumunda Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin imar planı ile Kayışdağı ve İnönü mahallelerine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile bazı ada ve parsellerle ilgili itirazlar görüşüldü.

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ait 1/5000 Ölçekli NİP Planı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu görüşülerek kabul edildi. İki mahallenin 1/5000 Ölçekli NİP Planı’ndaki plan notlarının 2.5.2 maddesinde belirtilen emsal: 1.50, en çok 8 kat ibaresi; emsal: 1.75 ve en çok: 10 kat olarak, 2.5.3 maddesinde belirtilen emsal: 1.75, en çok 10 kat ibaresi ise; emsal:2 ve en çok: 12 kat olarak kabul edildi.

Kayışdağı ve İnönü mahalleleriyle ilgili olarak da 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan itiraz, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu görüşülerek yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne geri çekildi.

MUSTAFA KEMAL VE AŞIK VEYSEL MAHALLELERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerini kapsayan alanda 26.03.1987 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mustafa Kemal Mahallesi (Eski İstiklal Mah.) Islah İmar Planı ve tadilatları bulunmakta olup bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Büyükşehir olan kentlerde imar planları ile ilgili uygulamalar öncelikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması ve akabinde de ilçe belediyeleri tarafından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı ile gerçekleşiyor. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b. Maddesine göre 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını hazırlama ve onama yetkisi ise sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığının yükümlülüğündedir.

Bu kapsamda Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Meclise gönderilen Nazım İmar Planında 1.50 olan emsaller 1.75 ‘e 8 kat 10 kata, 1.75 olan emsaller 2 emsale 10 kat 12 kata, daha önce Komisyon tarafından yükseltildiği şekli ile bu dönemde aynı Komisyon tarafından aynı şekilde onaylanmış ve Meclisten bu hali ile geçmiştir.

Bu planda Uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır.

Münferit yapılaşmalarda E:1.00 Ençok:4 kat TAKS:0.40
Toplulaştırmalarda hesap iki şekilde yapılmaktadır.
Toplulaştırma alanı 3000 m2 ve üzerini bulup oluşacak yeni parselden %20 sosyal donatı alanı olarak terk yapılırsa E:1.75, Ençok:10 kat TAKS:0.40
Burada hesap yapıldığında gerçek emsalinnet parsel üzerinden 1.40 olduğu görülecektir.

Toplulaştırma alanı 3000 m2 üzerini bulup, alanın yüzde 20’si kadar dışarıdaki sosyal donatı alanlarından satın alma veya devir şeklinde arsa oluşturulursa E:2.00 Ençok 12 kat TAKS:0.40
Burada ise hesap yapıldığında gerçek emsalin net parsel üzerinden 1.66 olduğu görülecektir.

Devam eden süreçte Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1 ay süre askıya çıkarılacak olup itirazlar kabul edilecektir.

KAYIŞDAĞI-İNÖNÜ MAHALLELERİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 17.10.2017 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı 15.01.2018-13.02.2018 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmış, yapılan itirazlar İBB tarafından değerlendirilerek, 13.02.2020 tarih ve 102 sayılı Komisyon Kararı ile “Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahallelerine İlişkin 17.10.2017 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup, Revizyon Nazım İmar Planı yapılmak üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde karara bağlanmıştır.

Devam eden süreçte Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı revize edilerek yeniden onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilecektir.

YORUM YAP