Anasayfa / Sivil Toplum Kuruluşları / Ardahan Vakfı, Kuruluşu için Basın Açıklaması Yaptı

Ardahan Vakfı, Kuruluşu için Basın Açıklaması Yaptı

Ardahan Vakfı kuruluşunu gerçekleştirdi. 28 Yıldır il olan Ardahan geç de olsa Ardahan Vakfını Kurdu. İstanbul’daki Ardahanlılar KAI’lerin esaretinden kurtulup kendi vakıflarını kurdular.

Ardahan Vakfı, kuruluşu hakkında yaptığı basın açıklaması şöyle:

Değerli Kamuoyumuzun Dikkatine;

Bugün Ardahan Vakfının (A.V) kuruluşunu sizlere duyurmaktan onur duyuyoruz.

Yaklaşık on yıl önce bölgemizde Eğitim anlamında yaşamış olduğumuz sorunlardan dolayı Ardahan YİBO Mezunları olarak bu soruna çözümler üretmek amacı ile öncelikle Ardahan Yibo Derneğini kurarak bölgemizde ki Eğitim sistemine dahil olduk. Bölgemizde projelerle köy okullarımız da İlçelerimiz de ve İlimizde bulunan hemen hemen her okulumuz da bir proje gerçekleştirdik. Sonrasında bölgemizde gelen yoğun talep üzerine ve dönemin Ardahan Valisi ile dönemin Ardahan İl Milli Eğitim Müdürümüzün ricası ile adımızı Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği olarak değiştirip gerek bölgemizde, gerekse Türkiye’nin değişik bölgelerin de 50 ye yakın proje ile otuz beş bine yakın öğrencimize dokunduk.

Yaklaşık on yıl önce ilk derneğimizi kurduğumuzda ilerde derneğimizi Vakıfa çevireceğimize dair karar almış ve yaklaşık on yıldır da bunun hayalini kurmaktaydık. Rabbimize hamt olsun ki 30 Temmuz 2020 gecesi bu hayalimizi gerçekleştirdik. Hayaldi gerçek oldu.

Ardahan Vakfımızın (A.V ) Kuruculuğunu ve bütün ekonomik sorumluluğunu üstelenen ve aynı zamanda Yönetim Kurulumuz da aşağıdaki gibidir.
Sn. Celil ÜNLÜ
Sn. Adem DÜZ
Sn. Burhan YILDIRIM
Sn. Resul AKTÜRK
Sn. Aslan Murat ŞENEL
Sn. Burhan AKTAŞ

Medeniyetimizin devamı, toplumumuzun barış kardeşlik ve yardımlaşma içinde yaşaması için vakıf şuurunu ve ona atfedilen önemi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına vakıf kurucu ve yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Celil ÜNLÜ,Sn. Adem DÜZ,Sn. Burhan YILDIRIM,Sn. Resul AKTÜRK,Sn. Aslan Murat ŞENEL,Sn. Burhan AKTAŞ ve ayrıca uzun yıllar danışmanlığımızı yapan değerli büyüğümüz Öğr.Gör Müjgan EMİNOĞLU hocamızın da işbirliğiyle kurulan ARDAHAN Vakfı vatanımıza, milletimize ve bölge halkına hayırlı uğurlu olsun.

Şimdi Vakfımızın kuruluş senedin de yer alan ve Vakfımızın yapacağı işlevler ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. ;

A – Millet olmanın gereği olan manevi ve milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi, toplumumuza ve insanlığa değer katan, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak suretiyle ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve bu konularda manevi, maddi her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmek amacıyla; Ardahan’da bulunan tüm ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, yüksek okullarda ve üniversitelerdeki eğitim eksikliklerini tespit etmek ve tamamlanmaları için gerekli çalışmaları yürütmek,

B- Ardahan’ın tarihsel gelişim sürecine değer katacak katkılarda bulunmak; doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması, onarılması ve korunmasını sağlamak,

C- Yörenin iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak;
D- İnsanların eğitim, sağlık, folklor, sanat, eğlenme ve dinlenme konularında yararlanacakları girişimlerde bulunmak;
E- Ardahan’ın eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak,
F- Ardahan’ın tabiatını ve doğal ekosistemini koruyucu ve geliştirici önlemleri almak, bu kapsamda ekosistem içerisindeki canlı türlerinin ve doğanın korunması amacıyla çalışmalar yapmak,
G- Ardahan’ın kültür mirası olan tarihi eserlere, tarihi binalara ve tarihi kalıntılara sahip çıkmak, korumak ve koruma altına almak, Ardahan’da cami, medrese, kilise, köprü, kale, şehitlikler ve mezarlıklar gibi tarihi mirasların korunması ve gerek görülmesi durumunda tadilatlarının yapılması ve koruma altına alınması gibi faaliyetleri yürütmek.

Başta Ardahan olmak üzere tüm Türkiye’deki yatılı ilköğretim bölge okullarına (y.i.b.o.) sahip çıkmak ve aralarındaki dayanışmayı sağlamak,

Ardahan bölgesindeki okulların eğitim kalitesini artırmak ve eğitimine katkıda bulunmak,
Vakıf faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi ile gençliğin bedeni, ilmi, fikrî ve ahlâkî gelişimine yönelik bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal amaçlı faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongre, konferans, sempozyum, kurs, tiyatro, seminer, panel, kurs ve benzeri açık ve kapalı yer toplantıları ve faaliyetleri tertip, organize ve teşvik etmek,
Ardahan’da eğitime destek amacı ile maddi durumu yeterli olmayan fakat okumak isteyen ihtiyaç sahibi ilk, orta, yükseköğrenim, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim seviyesindeki öğrencilere, her türlü akademik ve bilimsel araştırma ve çalışma yapanlara maddi ve manevi destekte bulunarak ve burs vererek başarılı bireyler yetişmesini sağlamak,

Ardahan’ın tarihsel ve doğal konumunu, yurt savunmasındaki gücünü, ekonomik gelişimini, kültür ve sanat yönünü, turistik değerleri ile gelecekteki önemli yerini, yayın, basın, bilimsel çalışmalar ve toplantılar ile anma ve kutlama günleri ile belirtmek, yeterli ve özendirici kamuoyu yaratmak,
Ardahan folklorunu, gelenek ve göreneklerini yaşatmak, öğretici ve geliştirici çalışmalar yapmak, uygulamalı öğretim kursları ve seminerler düzenlemek,
Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak,
Doğal afetler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak vakıf amacı kapsamında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

İş sahibi olmayan kişilerin topluma kazandırılması için açılmış ve açılacak kurslarda nitelikli insan olmalarını temin etmek, gerekirse İş Bulma Kurumu ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasal çerçevede projeler üretmek, bu projelere uygun her türlü faaliyeti yürütmek, mevcut projelere katılmak,

Ardahan Vakfının ( A.V ) Resmi web sayfası şu an yapım aşamasında olup, Organizasyon şemamızı da Yüksek istişare kurulumuzun bir araya gelmesi ile birlikte kamuoyumuz ile bütün bu bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.
Saygılarımızla;

Celil ÜNLÜ
Ardahan Vakfı ( A.V)
Yönetim Kurulu Başkanı

Göz Atın

Ataşehir’de “Çöpler Çiçek Olsun” Çevre Dostu Projesi

Ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında çevreci projelere imza atan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir